Nieuwe prijslijst per januari 2019

Beste relatie,

Door middel van dit schrijven willen wij u informeren over de op handen zijnde prijsaanpassing per 01-01-2019.

Naast de jaarlijkse indexering, hebben wij als manege dit jaar te maken gehad met een agressieve prijsverhoging op stro en kuil/hooi. Deze verhoging heeft voornamelijk te maken met de droogte in 2018, maar ook met de stijgende kosten en de vraag wereldwijd. Per 1 januari 2019 gaat ook het BTW tarief omhoog van 6% naar 9%, dit heeft invloed op prijzen van pensionstalling, manegelessen en de verkoop van eten en drinken. Wij zijn genoodzaakt om deze door te berekenen om een gezonde bedrijfsvoering te kunnen handhaven.

Steeds proberen wij de kwaliteit van ons bedrijf te verbeteren. Denk hierbij aan de gedane aanpassingen in het afgelopen jaar, zoals: o.a. een nieuwe longeerbaan. Om kwaliteit te blijven waarborgen op ons bedrijf moeten wij blijven investeren in onze faciliteiten en in ons paardenbestand. Ook de regelgeving omtrent paardenwelzijn wordt steeds strenger op het gebied van huisvesting en voeding van paarden.

Bovenstaande betekent dat wij een prijsverhoging moeten doorvoeren voor de lesgelden/pensionstalling. Per DATUM 01-01-2019 zijn de tarieven als volgt: zie de bijlage, ook zijn de prijzen terug te vinden op de prijslijst op onze website en in de informatiemappen in de kantine.

Voor de pensionklanten is de toeslag voor  het stro van € 25,=  per maand helaas nog steeds van toepassing.

Mochten er vragen zijn met betrekking tot de tariefswijziging of deze brief stelt u die dan gerust aan ondergetekende.

Alvast dank voor uw begrip.

Met sportieve groet,

Frank en Marlies Jansen